Fortøyning og moringer

Moringer

Moringer, sjakler, kjettinger og tauverk slites av tidens tann og trenger jevnlig vedlikehold, ettersyn og utskiftninger. Hytteteknikk ivaretar hele prosessen med å vurderer tilstanden på båtfortøyningen under vann, som å skifte ut slitedeler som sjakler, tauverk og fortøyningsbøye. Eller om nødvendig levere komplett ny moring og fortøyningssystem.

Se brosjyre om båtfortøyning her: Hyttekeknikk_flyer.2020

Vi transporterer og leverer moringer trygt på sjøbunnen i Agder-regionen.